Chirurgia
miękka i laserowa CO2

Wysoce wykwalifikowany zespół, sala operacyjna wyposażona w nowoczesną aparaturę do znieczulenia wziewnego z monitoringiem, pompą infuzyjną oraz  kontrolą układu oddechowego i sercowo-naczyniowego w trakcie trwania zabiegu zapewniają Państwa pupilom bezpieczeństwo podczas wszelkich zabiegów chirurgicznych. Po zakończonym zabiegu zwierzętom zapewniamy odpowiednia opiekę pooperacyjna. Właściciele odbierają swojego pupila w pełni świadomego i przytomnego.

W naszej lecznicy wykonujemy m.in.:

  • usuwanie przerośniętego podniebienia miękkiego, usuwanie torbieli ślinianek, usuwanie guzów, laserowa korekcja nosa
  • usuwanie zmian nowotworowych z przewodów nosowych i sluchowych laserem CO2
  • usuwanie zmian skornych/guzow nowotworowcych/brodawek, zabiegi laserem CO2 w zakresie jamy ustnej, np. nadziaslaki
  • sterylizacja, kastracja, owariohisterektomia w przypadku ropomacicza, chirurgiczne leczenie gruczołow okoloodbytowych, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, usuwanie guzów nowotworowych,
  • usuwanie kamieni z pęcherza i cewki moczowej, operacyjne leczenie wnętrostwa,
  • usuwanie zmian guzowatych, operacyjne leczenie przepukliny pępkowej, pachwinowej czy okołoodbytowej.