Badanie kardiologiczne
Echo serca, USG serca

Wskazania:
• słyszalny szmer w badaniu osłuchowym nad sercem
• słyszalna arytmia – niemiarowa praca serca w badaniu osłuchowym
• akcentacja tonów, „kołatanie” serca, które właściciel wyczuwa dotykając klatki piersiowej
• zasłabnięcia, omdlenia
• nietolerancja wysiłkowa, sapanie i dyszenie po wysiłku
• kaszel – często nocny, nad ranem, po wysiłku, tzw. “kłaczek w gardle”
• sine błony śluzowe (język, nos, dziąsła)
• zwierzęta przed znieczuleniem ogólnym, kontrolnie “sercowcy” po znieczuleniu w wyznaczonym terminie
• chemioterapia (przed i w trakcie)
• zbieranie się płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze) lub w jamach opłucnowych (wodopiersie),
• u kotów przy nagłym niedowładzie tylnych kończyn (kończyna jedna lub obie są sine, zimne)
• psy i koty ras predysponowanych do chorób serca – badanie kontrolne powinno być wykonane raz do roku.
• szczenięta, które mają słaby przyrost masy ciała, są mało aktywne, odstają od stada
• u psów hodowlanych przed włączeniem ich do rozrodu
• W przypadku posiadania ras psów i kotów predysponowanych

Do badania kardiologicznego zwierzę nie wymaga specjalnego przygotowania, nie musi być na czczo.

Często lekarz musi wygolić nieznacznie zwierzę po obu stronach klatki piersiowej. Ułatwia to przenikanie ultradźwięków i skraca czas trwania badania, które trwa około
40 minut

Cel

Badanie echokardiograficzne psów i kotów pozwala na ocenę budowy i funkcji mięśnia sercowego, na zdiagnozowanie chorób wrodzonych i nabytych serca.

Serce należy badać zarówno u młodych zwierzaków, przy wielu chorobach towarzyszących, takich jak niewydolność nerek, nadczynność tarczycy, cukrzyca i inne, aż po kontrolne badania u naszych seniorów.

Choroby serca zwykle są nieuleczalne, ale ich wykrycie i wprowadzenie leczenia, często daje nam szanse na wydłużenie życia naszych czworonożnych przyjaciół w komforcie, na jaki zasługują.

Usługi kardiologiczne:

  • badanie echokardiograficzne (USG serca, ECHO serca)
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG) ( aparat BTL-08 MT PLUS)
  • punkcja worka osierdziowego, klatki piersiowej i jamy brzusznej
  • USG klatki piersiowej
  • pomiar ciśnienia krwi metoda dopplera

W naszym gabinecie wszystkie czynności kardiologiczne wykonuje specjalista radiolog lek.wet. Magdalena Stasiak. Badanie jest wykonywane na przenośnym aparacie ultrasonograficznym MyLab Esaote Delta wyposażonym w PW/CW (doppler fali pulsacyjnej i ciągłej) i Color Doppler, niezbędne do oceny przepływów.